ZADANIE 3 KLASA PODSTAWÓWKA!!!!!!!W tabelce znajdziesz informację ile osób w dni nieparzyste zwiedzało galerię.Korzystając z tych informacji, odpowiedz na pytania. Obliczenia zapisz sposobem pisemnym (jest to zadanie 3 klasa podstawowa)

Tabelka
23.III 25.III 27.III 29III 31III <-----to są miesiące

klasy I-II 119 65 48 - 87 <--LICZBA UCZNIÓW III 74 49 36 - 69
IV-VI 87 36 45 - 78


a) ile uczniów z klas IV-VI odwiedziło wystawę w dni nieparzyste?

Odp:.......................................................


b)Dlaczego nikt nie zwiedził wystawy 29 marca ?


Odp:.......................................................

c0 O ilu uczniów więcej odwiedziło wystawę ostatniego dnia niż 25 marca Odp:..................................................

d) Łącznie wystawę odwiedziło 903 uczniów.Ilu uczniów przybyło do galerii w dni parzyste?

Odp:.....................................................................


TU ZROBIĘ TE TABELKE JESZCZE RAZ

klasy I-II 23.III 119 25.III 65 27.III 48 29.III - 31.III 87 <--liczba uczni i data odwiedzin galerii
klasy III 23.III 74 25.III 49 27.III 36 29.III - 31.III 69
klasy IV-VI 23.III 87 25.III 36 27.III 45 29.III - 31.III 78


PROSZĘ WAS TO JEST ZADANIE Z PODSTAWÓWKI Z TEJ TABELKI ODPOWIECIE NA TE PYTANIA. ZADANIE Z KSIĄŻKI JA,TY -MY
WERSJA 2M 3-KLASA 30 PKT TO DUŻO!! PROSZĘ O ROZWIĄZANIE!

2

Odpowiedzi

2009-05-07T20:20:43+02:00
A) trzeba zsumować liczbę uczniów z klasy IV-VI
c) Od liczby uczniów z dnia ostatniego odjąć liczbę uczniów z dnia 25 marca
d)od liczby 903 odjąć sumę wszystkich uczniów z tabelki
2009-05-07T20:27:21+02:00
A)87+36+45+78=246
b) 29 to niedziela
c)liczba uczniów odwiedzających wystawę 25 III to 65+49+36=150 a 29III to 87+69+78=234
234-150=84
odp. 84
d) dodajesz wszystkich uczniów z tabeli i odejmujesz od 903