1. Wyjaśnij dlaczego niektóre złoża surowców mineralnych występujących na terytorium Polski nie są eksploatowane
2.Wypisz nazwy rzek przepływające przez terytorium Polski ale nienależących do zlewiska Morza Bałtyckiego .Podaj których rzek są dopływami oraz w których zlewiskach leżą

1

Odpowiedzi

2009-11-15T21:27:29+01:00
2. Orawa (górne odcinki) (dopływ Wagu i Striwąża - dopływ Dniestru w Karpatach) - należy do zlewiska Morza Czarnego
Izera i Orlica (prawe dopływy Łaby) należą do zlewiska Morza Północnego.

1. Oszczędzanie surowców. Gdyby teraz wszystkie surowce byłyby wydobywane, to następne pokolenia nie mogłyby z nich korzystać.
Import tych surowców z innych państw pozwala na to, aby ich nie eksploatować.