Przetłumaczyć na Polski:
Circus Oz started in 1977 in Australia. A group op performers got together and went on tour. The circus was a big success. They went to twenty-six countries and performed in a refugee camp in Palestine aborigine villages in the Australian desert and a glass opera house in the Brazilian rainforest!
Their new show starts in an exciting way. The performers appear inside wheels of fire and they do tricks with burning hula hoops. During the show, there are trapeze artists, flying jugglers and acrobats. They play their own music, too, from pop to punk and rap to reggae. At the end everybody gets on Fanny's shoulders - she's the strongwoman and she can hold a nine-person pyramid!
there isn't a 'star of the show' , just an amazing group of characters. Captain Frodo, or 'rubber man', can climb through a tennis racket. And Sosina, a contortionist, gets into a popcorn machine and later juggles and dances to disco music! She can also juggle upside-down!
In Circus Oz, the performers do funny things all the time. There is a clown, Tom, but he is very unusual. At first you think, 'Why is everybody looking up?' And then you see - he is on the ceiling! He chats to the audience below and doesn't get down during the whole show.
Circus Oz has everything - physical danger, humour and amazing skills. I took my kids, Oliver(15) and Josh(13), and we all really enjoyed it. So what are you waiting for? Buy a ticket and enjoy the show!
Potrzebne na jutro!! Czekam na dobrą pracę!

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T19:53:56+01:00
Circus Oz rozpoczął w 1977 roku w Australii. Wykonawców op grupy zebrali się i pojechali w trasę koncertową. Cyrk był duży sukces. Poszli do dwadzieścia sześć krajów i wykonane w obozie dla uchodźców w Palestynie Aborygenów wsi w australijskiej pustyni i teatru szkła w brazylijskim lasów deszczowych!
Ich nowy program rozpoczyna się w ekscytujący sposób. Wykonawców pojawiają się wewnątrz koła ognia i robią sztuczki z nagrywaniem hula hop. Podczas pokazu, jest trapez artystów, pod żonglerzy i akrobaci. Grają własną muzykę, także od popu do punk i rap reggae. Na koniec każdy dostaje na ramionach Fanny - she's strongwoman i kobieta może posiadać dziewięć piramidy osobę!
nie "gwiazdy show", po prostu niesamowity grupy znaków. Człowiek Kapitan Frodo, czy "gumy", można wspinać się przez rakietę tenisową. I Sosina, akrobata, trafia do popcornu maszyn i żongluje później tańce do muzyki disco! Może także żonglować do góry nogami!
W Circus Oz, wykonawcy są śmieszne rzeczy cały czas. Nie jest clown, Tom, ale jest bardzo nietypowe. Na początku myślisz, "Dlaczego wszyscy patrząc? A potem widzisz - on jest na suficie! On czaty na widowni poniżej i nie zejść w trakcie całego show.
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T20:04:07+01:00

Circus Oz rozpoczął się w 1977 roku w Australii. Wykonawcy tej grupy zebrali się i pojechali w trasę koncertową. Cyrk odniósł duży sukces. Pojechali do dwudziestu sześciu krajów i wykonali pokaz w obozie dla uchodźców w Palestynie Aborygenów wsi w australijskiej pustyni i teatru szkła w brazylijskich lasach deszczowych.
Ich nowy program rozpoczyna się w ekscytujący sposób. Wykonawcy pojawiają się wewnątrz koła z ogniem i robią sztuczki z nagrywaniem hula hop. Podczas pokazu, jest trapez artystów, pod nim żonglerzy i akrobaci. Grają własną muzykę, także od popu do punk i rap reggae. Na koniec każdy staje na ramionach Fanny - jest ona strong woman.
nie "gwiazdy show", po prostu niesamowita grupa znaków. Człowiek Kapitan Frodo, czy "guma", może wspinać się przez rakietę tenisową. Sosina, akrobatka, trafia do popcornu maszyn i żongluje później tańczy do muzyki disco! Może także żonglować do góry nogami!
W Circus Oz, wykonawcy są śmieszne rzeczy cały czas. Nie jest clown, Tom, ale jest bardzo nietypowe. Na początku myślisz, "Dlaczego wszyscy patrzą? A potem widzisz - on jest na suficie! On siedzi na widowni i poniżej nie zejść w trakcie całego show.
Circus Oz ma wszystko - fizyczne niebezpieczeństwo, humor i niesamowite umiejętności. Wziąłem dzieci, Olivera (15) i Josh a(13), a my wszyscy mamy tego naprawdę dość. Więc na co czekasz? Kup bilet i ciesz się show!
4 4 4