2,DO prospadłościannego akwarium o wymiarach 5dm x 30cm x 25cm, całkowicie wypełnionego wodą, włożono sześcienną ołowianą kostkę, której pole powierzchni całkowitej wynosi 600cm. kwadratowych. Ile litrów wody pozostało w akwarium po wrzuceniu kostki?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T01:05:25+01:00
V ak=5dm*30cm*25cm=5dm*3dm*2,5dm=37,5dm³

V k=a³

Ppc=600cm²
Ppc=6a²
600cm²=6a²
a²=100cm²
a=10cm=1dm
Vk=a³=(1dm)³=1dm³

37,5dm³-1dm³=36,5dm³=36,5l
w akwarium zostało 36,5 litra wody