Odpowiedzi

2013-07-23T17:44:40+02:00

Aby obliczyć obwód tego kwadratu należy obliczyć długość jego boku. Długość boku tego kwadratu obliczamy za pomocą wzoru:

 

|AB|=\sqrt{(x_{2}-x_{1})^{2}+(y_{2}-y_{1})^{2}}

 

Obliczamy długość boku tego kwadratu:

 

A=(-3 ; \ 1) \\ B=(2; \ 3)\\\\|AB|=\sqrt{(2-(-3))^{2}+(3-1)^{2}}=\sqrt{(2+3)^{2}+(3-1)^{2}}=\\\sqrt{5^{2}+2^{2}}=\sqrt{25+4}=\sqrt{29}\\\to a=\sqrt{29}

 

Obliczamy obwód tego kwadratu:

 

a=\sqrt{29}\\\\Obwod=4a\\Obwod=4\sqrt{29}

Obwód tego kwadratu jest równy 4√29

 

1 5 1