Odpowiedzi

2009-05-07T22:04:15+02:00
Jeżeli licznik i mianownik danego ułamka są wielomianami, to nazywa się go wyrażeniem wymiernym; reprezentuje ono wówczas w naturalny sposób funkcję wymierną. Jeżeli stopień licznika jest większy lub równy stopniowi mianownika, to można wykonać dzielenie wielomianowe i otrzymać, podobnie jak w przypadku dzielenia liczb, wynik jako sumę wielomianu oraz funkcji wymiernej.

Mnożenie i dzielenie wykonuje się wg wzorów:

a/b * c/d = a*c / b*d

a/b ÷ c/d = a*d / b*c

Przykład:

¾ * ⅖ = ³*² / ₄*₅= ⁶/₂₀= ³/₁₀

¾ ÷ ⅖ = ³*⁵/₄ *₂ = ¹⁵/₈= 1⁷/₈

Ćwiczenia:
2/3 * 5/7
2/3 * 1/8
3/4 * 5/8
1/2 * 1/4

4/5 ÷ 3/7
3/8 ÷ 1/4
9/16 ÷ 15/22
2⅖ ÷ 1⅕
2 1 2