Ejj too pilne ! . :P

Alora ! .

1 . Napisz co było wspólne a co oddzielne dla Polski i Litwy po unii lubelskiej . Użyj wyrazen poniżej :
władna . urzędy . sejm . decyzje o wojnie i pokoju . wądownistwo . skarb . pieniądze . wojsko

2 .
a ] wymien obietnice które złożył król w sprawach związanych z państwem .
b ] Napisz kogo dotyczyły obietnice królewskie
c ] Wyjasnij co mogło się stac jesli król nie przestrzegałby artykułów henrykowskich .

3 . Podaj lata w których Rzeczposopolita toczyła wojne z Rosją .
4 . Wyjasnij co było przyczyną wybuchu wijny z rosją .

1

Odpowiedzi

2013-01-29T16:48:28+01:00

1.

król, sejm, moneta, polityka - to było wspólne

skarb, wojsko, prawa, urzędy Centralne- to było oddzielne

2.

Nie możemy składać żadnych nowych podatków, bez zgody stanów.

Nie możemy wybierać następce króla, kiedy król żyje.

Nie możemy nic robić w sprawach koronnych, bez rady rad koronnych

 

Dotyczyły kraju.

 

Mogło wtedy nastąpić konfederacja, czyli Rokosz.

 

3.

1577-1582

 

4.

Przyczynem wybuchu wojny z Rosją było przejęcie przez Rosjan Inflantów.