Odpowiedzi

2009-11-15T20:12:55+01:00
5*45=225- tyle trwały lekcje bez przerw
225+3*10+15=270minut
2009-11-15T20:16:05+01:00
5 x 45 minut=225 minut tyle trwały lekcje
3 x10 minut=30 minut tylę trały przerwy 10 minutowe
15 jedna przerwa 15 minutowa
225+1+30=270 minut
Od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej minęło 270 minut czyli 4,5 godziny.
2009-11-15T20:16:40+01:00
45+15+45+10+45+10+45+10+45=4h 30 min.