CHEMIA NOWEJ ERY 2GIM
ZAD. 31 str. 21

Oblicz w którym kwasie jest większa zawartość procentowa (% masowy) azotu:
w kwasie azotowym(III)(HNO2) czy azotowym(V) (HNO3).

ZAD.32 str. 21

Oblicz ile gramów wody należy odparować z 300cm3 50-procentowego roztworu kwasu azotowego (V) o gestości 1.3 g/cm3, aby otzymać roztwór 68-procentowy.

1

Odpowiedzi

2009-11-15T20:34:48+01:00
ZAD. 31 str. 21

HNO2 – kwas azotowy (III)

Mcz = 1 + 14 + 2 x 16 = 47 u – masa cząsteczkowa

47 --- 100%

14 ---X

X = 29,7 % - tyle procent azotu jest w HNO2

HNO3- kwas azotowy (V)

Mcz = 1 + 14 + 3 x 16 = 63 u

63 --- 100%
14 ----X

X = 22,2 % - HNO3

Oczywiście większa zawartość procentowa azotu jest w HNO2

ZAD.32 str. 21

Dane :

Cp1 = 50 %

V1 = 300 cm3

d1 = 1,3 g/cm3

Cp2 = 68 %

MH2O = ?

1. Obliczamy masę roztworu 50 % - m1

d = m/v
m1 = d 1x V1
m1 = 300 cm3 x 1,3 g/cm3 = 390 g

2. Obliczamy mase substancji

Cp 1 = ms x 100%/m1
ms = Cp x m1/100%

ms = 50 % x 390 g/100%

ms = 195 g

3. Obliczamy masę roztworu 68 %- m2

Cp2 = ms x 100% / m2

m2 = ms x 100%/Cp2

m2 = 195 x 100%/ 68%

m2 = 286,7 g – masa roztworu 68%

mH2O = m1 –m2

mH2O = 390 – 286,7 = 104 g
1 4 1