Proszę o staranne przetłumaczenie tekstu na język angielski. Mogą być zmienione wyrazy, tylko żeby zdanie miało mniej więcej taki sam sens. Głównie chodzi mi o to żeby tekst zawierał czas Past Perfect, Past Continuous i Past Simple.
Ostrzegam, że za tłumaczenie wzięte ze stronek typu translator.pl uznaje odpowiedź za błędną.
Proszę o jak najszybszą odpowiedź, ponieważ mam to na jutro.

Mój koszmarny dzień
Tej nocy śniłam o cudownym wakacjach, o słonecznej plaży i o lazurowym wybrzeżu, gdy nagle zadzwonił budzik i obudził mnie. Była już 7.25. Zaspałam! Wzięłam szybki prysznic, ubrałam się i wybiegłam z domu. Na dworze była okropna pogoda. Padał deszcz i wiał straszny wiatr. Kiedy biegłam na przystanek autobus uciekł mi sprzed nosa. Musiałam iść pieszo. Gdy doszłam do szkoły był już kwadrans po ósmej, a ja byłam cała mokra.

Już na pierwszej lekcji zauważyłam, że wzięłam nie te książki co trzeba. Gdy wyszłam ze szkoły poszłam na przystanek. Mój autobus spóźnił się pół godziny. Cała zziębnięta weszłam do autobusu. W połowie drogi do domu autobus się zepsuł. Zdenerwowana postanowiłam wrócić pieszo. Gdy doszłam do domu okazało się, że nie wzięłam kluczy, a w domu nie było nikogo kto mógłby mi otworzyć.

Zrozpaczona postanowiłam pójść do cioci.
Tam czekałam około 15 minut pod domem, aż ciocia wróci z pracy. Wreszcie wróciła. Obie weszłyśmy do środka. Tam zjadłam obiad i zagrzałam się. Wieczorem wróciłam do domu i od razu położyłam się spać. Ten dzień był naprawdę straszny!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T20:19:42+01:00

My nightmarish days
That night I dreamed of a wonderful holiday, a sunny beach and azure coast, when suddenly the alarm clock rang and woke me up. It was already 7.25. I overslept! I took a quick shower, dressed and ran out of the house. On the outside was horrible weather. It rained and blew a terrible wind. When I ran to the bus stop my nose ran. I had to go on foot. When I came to the school was already a quarter past eight, and I was all wet.

Already at the first lesson, I noticed that I took these books are not what you need. When I left school I went to the bus. My bus was late half an hour. Whole frozen entered the bus. Halfway home, vehicle (broken down). Upset I decided to return on foot. When I came home it turned out that I did not take the keys in the house there was nobody who could I open it.

Despair I decided to go to my aunt.
There I waited about 15 minutes into the house until my aunt returned from work. Finally back. Both went into the measure. I ate lunch there and warmed up. In the evening I went home and immediately lay down to sleep. This day was really terrible!
1 5 1