Odpowiedzi

2009-11-15T20:20:41+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T20:23:00+01:00
60 jest błędną odpowiedzią, bo tutaj mamy do czynienia z połową DROGI, a nie CZASU. Użycie wzoru (V1+V2)/2 jest błędne.
Oto moje rozwiązanie:

S - droga
V₁ , V₂ - prędkości
Vśr - prędkość średnia

Vśr = S / (t₁ + t₂)

½S = V₁*t₁ => t₁ = S / 2V₁
½S = V₂*t₂ => t₂ = S / 2V₂

Podstawiamy:
Vśr = S / (S / 2V₁ + S / 2V₂)
po przekształceniu i uproszczeniu:
Vśr = 2 * V₁ * V₂ / (V₁+V₂)
Vśr = 53,(3) [km/h]
1 4 1