Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T09:29:22+01:00

dezaktywacja - to zabiegi w celu
dezaktywacja - to zabiegi w celu usunięcia skażenia pyłem radioaktywnym. Zwykle jest to kąpiel pod prysznicem (człowiek, zwierzę), zmywanie silnym strumieniem wody (przedmioty martwe)

odkażenie (a nie: odkarzenie ) - to ogólnie usunięcie śladow skażeń, zarówno chemicznych jak i bakteriologicznych. Używa się środków chemicznych (wapno chlorowane, różne specjalne odczynniki), które neutralizują szkodliwe srodki chemiczne i/lub są bakteriobójcze

dezynfekcja - usunięcie skutków infekcji, czyki skażenia biologicznego (bakteriami, wirusami): używa się silnych środków chemicznych o działaniu bakteriobójczym (np. formalina, lizol) oraz stosuje medyczne środki osłonowe (antybiotyki) dla zapobieżeniarozwojowi ewentualnej choroby,

deratyzacja = odszczurzanie, tępienie myszy, szczurów i innych szkodliwych gryzoni. Stosuje się odpowiednie trutki z przynętą.

Dodać można do tego DEZYNSEKCJĘ : tępienie szkodliwych owadów- pcheł, wszy, karaluchów, komarów; trujące środki chemiczne, działania biologiczne (rozmnażanie naturalnych wrogów danego rodzaju owadów, np. ptaków, pewnych gatunków os itp.)
2 2 2