Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T20:23:29+01:00
W najbardziej zawężonym znaczeniu, za wiązania kowalencyjne uważa się tylko wiązania między dwoma różnymi atomami, w których współdzielone elektrony pochodzą w równej liczbie od obu atomów. Oznacza to, że nie zalicza się do nich wiązań atomowych, występujących między dwoma atomami tego samego pierwiastka, oraz koorydnacyjnych, w których współdzielone elektrony mogą pochodzić tylko do jednego atomu.
Najczęściej w klasyfikacji wiązań chemicznych wyróżnia się wiązania atomowe, jako wyraźnie różne od wiązań kowalencyjnych, a wiązania koordynacyjne uważa się za podtyp wiązań kowalencyjnych, gdyż różnią się one tylko źródłem pochodzenia elektronów.
Wiązania zaznaczane kreską we wzorach strukturalnych związków chemicznych oznaczają zwykle wiązania kowalencyjne w wąskim znaczeniu oraz atomowe. Wiązania koordynacyjne zaznacza się tradycyjnie strzałkami, skierowanymi w stronę akceptora elektronów.
Wg. chemii kwantowej, współdzielone elektrony znajdują się na wspólnych orbitalach molekularnych, które powstają w wyniku nakładania się odpowiednich orbitali atomowych. Wszystkie elektrony na wszystkich orbitalach molekularnych tworzą tzw. chmurę elektronową, otaczającą oba połączone atomy. Ze względu na sposób nakładania się orbitali atomowych tworzących orbitale molekularne rozróżnia się wiązania σ i π. Wiązania σ powstają w wyniku czołowego nakładania się orbitali atomowych, zaś wiązania π w wyniku nakładania bocznego.
1 1 1