Statek,płynąc z prądem rzeki przebył odległość między przystaniami w czasie 4 godzin.Płynąc pod prąd,pokonał tę samą drogę w ciągu 5 godzin.Prędkość własna statku była w obie strony jednakowa,a prędkość prądu rzeki była równa 2 km/h. Oblicz odległość między przystaniami.

1

Odpowiedzi

2009-11-15T20:32:27+01:00
Jak płynie z pradem to v=v1+v2
gdie v1-pred statku
v2-pred pradu

jak plynie pod prad to v=v1-v2

wzor na czas z fizyki to t=s/v
to teraz
z pradem t1=s/(v1+v2)
pod prad t2=s/(v1-v2)


dalej liczac
4=s/(v1+2)
5=s/(v1-2)
bierzemy to jako uklad rownań i wyliczamy v1

s=4*v1+8
s=5*v1-10
4v1+8=5v1-10
v1=18km/h

wtedy droga to s=4*v1+8=80km
1 5 1