1. rozwiąż nierówność x+7/2 ≥5

2.rozwiąż równanie 5-2x/3 +1 =4

3.rozwiąż układ równań 6x -2y + 10
3x + 4(1-y) =36

4 zaznacz na osi liczbowej ((-3;5) suma (-5;-1))rużnica [4;6]

5. dane są zbiory A={a,b,c,d,e,f} oraz B= {c,e,g,h} wyznacz wszystkie elementy zbioru A rużnica B A suma B, A\B, B\A

6.przedstaw sume w postaci iloczynu ab² + 2ab + 2b +4

7. rozwiąż równanie 2 - 4x +3x²

8. wyznacz s z podanego wzoru: w= 2s+1/s - 3

9. oblicz 125³ ×(5⁻²)⁴/25⁴ ×25⁻⁵

10. zapisz w postaci jednej potęgi. ⁵√ 7³ ×7⁰'⁶

11. w układzie krwionośnym człowieka płynie 6 litrów krwi, z czego 56% stanowi osocze. w osoczu 91% to woda. oblicz, ile mililitrów wody zawiera krew człowieka (1 litr = 1000 ml).

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T21:08:18+01:00
Ja mam tylko tyle;)

1.
x+7/2>5
x>5-7/2
x>3/2
2.
5-2/3x+1=4
-2/3x=4-5-1
-2/3x=-2/:(-2/3)
x=3
3 nie mam
4 os musisz sobie zrobic bo nie da sie jej przerysowac;PP
5 AuB={a,b,c,d,e,f,g,h}
A^B={c,e}
A\B={a,b,c,d,e,f}
B\A={c,e,g,h}
a dalszej czesci nie mam;D
2009-11-15T21:14:35+01:00
1. rozwiąż nierówność x+7/2 ≥5
x+7÷2 ≥5 /×2
x+7≥10
x≥10-7
x≥3

2.rozwiąż równanie 5-2x/3 +1 =4
(5-2x)÷3+1=4 /×3
5-2x+3=12
-2x=12-3-5
-2x=12-8
-2x=4 /÷(-2)
x=-2

3.rozwiąż układ równań 6x -2y + 10
3x + 4(1-y) =36

6x-2y=10 /÷2
3x+4(1-y)=36

3x-y=5
3x+4-4y=36

3x=5+y
5+y+4-4y=36
9-3y=36
-3y=36-9
-3y=27 /÷(-3)
y=-9
3x=5+(-9)
3x=5-9
3x=-4 /÷3
x=-4/3

4 zaznacz na osi liczbowej ((-3;5) suma (-5;-1))rużnica [4;6]
załącznik1

5. dane są zbiory A={a,b,c,d,e,f} oraz B= {c,e,g,h} wyznacz wszystkie elementy zbioru A rużnica B A suma B, A\B, B\A

A ∧ B: {c,e}
A u B: {a,b,c,d,e,f,g,h}
A\B: {a,b,d,f}
B\A: {g,h}

9. oblicz 125³ ×(5⁻²)⁴/25⁴ ×25⁻⁵
125³ ×(5⁻²)⁴/25⁴ ×25⁻⁵=(5⁹x⁻⁸)÷(5⁸ ×5⁻¹⁰)=5÷5⁻²=5³=125

10. zapisz w postaci jednej potęgi. ⁵√ 7³ ×7⁰'⁶

7^3/5 - 7 do potęgi 3/5
7^3/5×7^0,6=7^0,6×7^0,6=7^1,2

11. w układzie krwionośnym człowieka płynie 6 litrów krwi, z czego 56% stanowi osocze. w osoczu 91% to woda. oblicz, ile mililitrów wody zawiera krew człowieka (1 litr = 1000 ml).

Obliczenie ilości osocza:
6000ml=100%
x ml=56%

x=(6000×56)÷100
x=3360ml

Obliczenie ilości wody:
3360=100%
x=91%

x=(3360×91)÷100
x=3057,6ml

Krew człowieka zawiera 3057,6ml wody

Mnie się udało z kolei rozwiązać aż tyle ;)
PS. Nie jestem pewna, ale "A rużnica B" potraktowałam jako A ∧ B (A przekrój B)
PS.2. W załączniku do zad. 4 kółko zamalowane oznacza, że dana liczba należy do sumy zbiorów, a niezamalowane oznacza, że dana liczba już do tej sumy nie należy :)

Mam nadzieję, że pomogłam :)
  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T21:17:19+01:00
1.
x+7/2 ≥5 /×2
x+7≥10
x≥10-7
x≥3
(zaznacz to na osi)

2.
5-2x/3 +1 =4 /×3
5-2x+3=12
-2x=12-5-3
-2x=4 /:-2
x=-2

3.
6x -2y = 10 /:2
3x + 4(1-y) =36

3x -y = 5
3x + 4(1-y) =36

-y = 5-3x /×-1
3x + 4(1-y) =36

y = 3x-5
3x + 4(1-y) =36

3x + 4(1-3x-5) =36
3x+4-12x-20=36
-9x=36-4+20
-9x=52 /:-9
x=-5 7/9

y=3×-5 7/9-5
y=17 1/3-5
y=12 1/3

4.
((-3;5) + (-5;-1))- [4;6]

xe: <-5;-1)+<-3;4)+(4;5)+{6}
tylko to nanies sobie na os liczbowa

5.
A={a,b,c,d,e,f}
B= {c,e,g,h}

A+B {a b c d e f g h}
A (cz. wspolna) B {c e}
A-B {a,b,d,f}
B-A {g,h}

6.
ab² + 2ab + 2b +4
2(ab+b+2)+ab²

7.
2 - 4x =3x²

8.
w= 2s+1/s - 3 /×(s - 3)
w= 2s+1
-2s=1-w /:-2
s=w-1/2

9.
125³ ×(5⁻²)⁴/25⁴ ×25⁻⁵
(5³)³ ×(5²)/5 do6 ×5⁻³
5do 9×5do -4×5⁻³
5 do -2
czyli 1/25
(jak nie bedziesz wiedziec o co kaman to pisz na priwa)

10.
⁵√ 7³ ×7⁰'⁶
²√ 7 ×1
²√ 7

11.

6 l
56% osocze.
w osoczu 91% to woda. oblicz,
(1 litr = 1000 ml).

56%-x
100%-6

x=6×56/100
x=3.36 l ×1000
x=3360 ml

100%=3360
91%=x

x=3360×91/100
x=3057.6ml

buziam