Odpowiedzi

2009-11-15T20:50:02+01:00
Stosunek dzieci wobec rodziców można streścić za pomocą trzech głównych obowiązków: czci, miłości i posłuszeństwa. Każde dziecko powinno darzyć rodzica szacunkiem który jest im należny na zawsze . Dzieci ze względu na wiek zobowiązane są do godnego traktowania rodziców . Powinny służyć pomocą materialną jak i moralną , zwłaszcza wtedy , gdy dotknie ich choroba , starość , samotność czy ina potrzeba . Nie możemy mówić o szacunku względem rodziców, nie szanując i troszcząc się o więzy rodzinne. Można powiedzieć, że z chwilą usamodzielniania się obowiązki dzieci wobec rodziców przekształcają się z relacji posłuszeństwa na relację odpowiedzialności. Jeżeli pomagam rodzicom, to nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że potrzebują pomocy. Wymaga to od nas większego zaangażowania i spostrzegawczości. Nie mogę ograniczyć się do czekania na ich prośbę czy polecenie, lecz mam dostrzegać te sfery, w których potrzebują pomocy. Szacunek względem rodziców rozciąga się na inne osoby, dotyczy to również rodzeństwa i członków rodziny.
1 3 1
2009-11-15T21:24:46+01:00
* Wspieranie się wzajemnie
Dzieci mają takie same obowiązki wobec rodziców jak rodzice wobec dzieci włącznie z sądzeniem alimentów od dzieci na rzecz rodziców.
1 3 1
2009-11-15T21:45:37+01:00
Słuchanie rodziców pomaganie im w zajęciach domowych, przygotowaniu świąt obdarowują ich miłością serdecznością.