Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T20:56:16+01:00
Korzystamy ze wzoru na liczbę moli:
n = m / M
gdzie n-liczba moli,
m- masa substancji,
M masa molowa
Musimy obliczyć M dla Ca(OH)2
M=40 + 2x16 + 2x1= 40 +32 +2 = 74 g/mol
Teraz podstawiamy dane do wzoru na liczbę moli:
n = 14,8g / 74g/mol = 0,2 mola
Odp: 14,8g wodorotlenku wapnia stanowi 0,2 mola.