Zad.1. Różnica cyfry dziesiątek i cyfry jedności liczby dwucyfrowej wynosi 4 . Jeśli od tej liczby odejmniemy 36 , to otrzymamy liczbę z przestawionymi cyframi. Znajdz tę liczbę.


Zad.2. Za dwa różne podręczniki zapłacono 28,80 zł. Gdyby jeden podręcznik był o 25 % droższy , a drugi o 25 % tanczy , to ceny obu podręczników byłyby równe.Oblicz cenę każdego z podręcznikow.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T21:16:02+01:00
Zad1
x-dziesiątki
y-jedności

x-y=4
10x+y-36=10y+x

x=4-y

40-10y+y-36=10y+4-y
y=0

x-0=4
x=4
ta liczba to 40

zad2

x+y=28,8
3/4x=5/4y

x=5/3y

8/3y=28,8
y=10,8
x=18
2009-11-15T21:26:22+01:00
1. 95
bo: 9-5=4
95-36=59

2.a+b=28.80
a=28.80-b

a+25%=b-25%
1.25a=0.75b /*4
5a=3b / :5
a=3b:5
3b:5=28.80-b
3/5b+b=28.80
8/5b=28.80/*5
8b=144
b=18
a=28.80-18
a=10.80
Jedna książka kosztuje 18 zł a druga 10.80

2009-11-15T21:33:23+01:00
Zad. 1
x - cyfra dziesiątek
y - cyfra jedności
x - y = 4
10x + y - 36 = 10y + x
rozwiązujemy dany układ równań
x = 4 - y
10(4-y) - 36= 10y + 4-y
2y = 0
y = 0
x = 4
szukana liczba to 40

zad. 2
x - cena jednego podręcznika
y - cena drugiego podręcznika
x + y = 28,8
1,25x = 0,75y

x = 28,8 - y
1,25 x (28,8 -y)=0,75y
36 - 1,25y = 0,75y
2y = 36
y = 18
x = 10,8
Odp. Jeden podręcznik kosztuje 18 zł a drugi 10,8
1 5 1