1. Trójkąt ABC ma boki o długościach 8 cm,4cm,6cm.Najkrótszy bok trójkąta A`B`C` podobnego do trójkąta ABC ma 7cm. Oblicz obwód trójkąta A`B`C`.

2. Oblicz długości boków trójkąta o obwodzie 40cm,jeśli jest on podobny do trójkąta o bokach 4cm,5cm,5cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T20:50:56+01:00
z.1
8cm, 4cm, 6 cm - długości boków trójkąta ABC
7cm : 4cm = 7/4 = k - stosunek podobieństwa
Pozostałe boki trójkąta A1B1C1 mają długości ;
7/4 * 8cm = 14 cm
7/4 * 6cm = 10,5 cm.
Obwód A1B1C1 =( 7 +14 + 10,5) cm = 31,5 cm.

z.2
40 cm :(4+5+5)cm = 40 : 14 =20/7 = k -stosunek podobieństwa
Boki mają długości:
4* 20/7 =80/7 = 11i 3/7
5*20/7 = 100/7 =14 i 2/7
Odp. (11 i 3/7) cm; dwa po ( 14 i 2/7) cm.
1 5 1