Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T20:52:55+01:00
1.epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a...?odp. romantyzmem.
2.Czego symbolem władca Prus Fryderyk Wielki i Austrii Józef II Habsburg.odp. absolutyzm oświecony
3.Najważniejsze wydarzenie we Francji w czasie oświecenia w latach 1789-1799 ? (rewolucja francuska)
4. Jakie idee stały sie podstawą rozwoju ekonomicznego Stanów Zjednoczonych ? odp,liberalizmu
5.opozycja oświecenia (konserwantyzm)
6.Styl w sztuce, malarstwie rzeźbie , który panował w Polsce podczas oświecenia ? (klasycyzm)
7. Jakiemu królowi zawdziędza się duży wkład w myśl oświeceniową? (stanisław leszczyński)
8.Do czego doprowadzily idee oświecenia w polsce? ( konstytucja 3 maja )
9.Czy oświecenie trwało w XIX w. (Nie.)
10. Najważniejsza cecha oświecenia (sekularyzacja )
3 2 3
2009-11-15T21:32:52+01:00
W-O-jna
Ś-redniowiecze
W-alka
I-irlandia
E-uropa
C-edynia
E-tiuda
N-auka
arch-I-tektura-
E-uforia
5 2 5
2009-11-15T21:39:03+01:00
1.mOntekiusz
2.encyklopedy Ś ci
3.postanisła W owski
4.f I lozofów
5.blu E stockings
6.sekularyza C ja
7.józ E f
8.fra N cuska
9.konstytucj I
10.rozum E m

1)Wysunął myśl,aby zastosować trójpodział władzy(ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza)
2)Opracowali Wielką Encyklopedię Francuską (1751-1780)
3)inaczej oświecenie (w Polsce)
4)We Francji 2. połowę XVIII w. nazwano ,,wiekiem..."
5)Kobiety interesujące się polityką w Wielkiej Brytanii?
6)Przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego spod władzy lub kontroli władzy kościelnej na rzecz władz świeckich.
7)Jak miał na imię człowiek, który jest symbolem oświecenia w Austrii?
8)Jedno z najważniejszych wydarzeń z epoki oświecenia? rewolucja...
9)W Polsce idee oświecenia doprowadziły do powstania...3maja.
10)Ludzie oświecenia najbardziej cenili to, co można pojąć...


PS:duże litery to hasło;)
11 4 11