7.Przedstaw zależnosc energii kinetycznej od czasu i enerii potencjalnej od czasu dla ciała swobodnie spadającego.

8.Z wysokosci 40m rzucamy pionowo do góry kamień z prędkoscią 20m/s .Na jaką wyskokośc wzniesie sie kamień?Z jaka predkoscią uderzy o ziemię?Jaką predkosc bedzie miał na wysokosci 8m?Na jakiej wysokosci prędkosc kamienia wyniesie 25 m/s?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T20:57:09+01:00
To jest to zadanie 7. Wydaje mi się, że o to Ci chodzi. Te kropki to jest spadające ciało.

I ........ Ep= max, Ek=0
I
I..........Ep=maleje, Ek=wzrasta, Ep=Ek
I
I
I..........Ep=0 , Ek= max