Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T20:51:53+01:00
W 1921r. II RP liczyła ok. 27 mln. mieszkańców. Do 1939 roku liczba ta wzrosła do ok.35 mln. Powierzchnia państwa wynosiła 388,6 tys. km2 . 1/3 obywateli stanowiły mniejszości narodowe(Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy).

Trudności na stracie: straty wojenne i spuścizna zaborów…
Polska wyszła z I wojny światowej bardzo zniszczona, dotkliwe straty poniósł polski przemysł. Po I wojnie produkcja przemysłowa była o połowę mniejsza niż przed 1914 r.
Do tego dochodziła trudna spuścizna po zaborach- odmienności w systemach prawnych, jednostkach miar i wag (nawet kalendarzu) obowiązujących w RP. (do 1918 wchodziły w 3 zabory)

Niedokonana reforma rolna…
Ponad 2/3 mieszkańców kraju to ludność rolnicza. Na wsiach przeważały małe gospodarstwa o powierzchni do 5 ha. Po mimo oporów wielkich właścicieli, sejm 2 razy uchwalił ustawę o wykonaniu reformy rolnej (1920r, 1925r.).
REFORMA ROLNA- zmiana stosunków własnościowych na wsi dokonywana przez państwo środkami prawnymi.

Od słabej polskiej marki do silnego polskiego złotego…
W pierwszych latach II RP odniesiono duży sukces w uporządkowaniu finansów państwa. Była to zasługa rządu kierowanego w latach 1924-1925r. przez Władysława Grabskiego.
(premier i minister skarbu) Podjął skuteczną walkę z inflacją i przeprowadził udaną reformę walutową, zamieniając markę polska na nową walutę złoty. Powołał do życia Bank Polski (nadzorował on, gospodarkę finansami państwa). Jego reformy zostały wprowadzane aby wyprzeć zagraniczne pożyczki.
INFLACJA- stały wzrost poziomu cen w gospodarce.