1.Jacek kupił 2 czekolady i 20 dekagramów cukierków.
-Czekolada 2,20zł/szt.
-Cukierki 12zł/kg
-Batonik 1,60zł/szt.
Za resztę,którą otrzymał z 10 zł może kupić;
A.czekoladę i batona
B.30 dekagramów cukierków
C.czekoladę i 10 dekagramów cukierków
D.2 batoniki

2.W pudełku jest 7 kredek zielonych,5 niebieskich i 3 czerwone.Jacek wyjmuje losowo jedną kredkę.Prawdopodobnie,że wybierze kredkę niebieską wynosi;
A.1/5 B.1/3 C.5/10 D.5

3.W prostokącie ABCD są dane[AB]=2 i [BD]=6

A)Obwód prostokąta ABCD wynosi'
A.4pierwiastek2+2 B.8pierwiastek2 C.8pierwiastek2 +4 D.16
B)W wyniku obwodu trójkąta ABD wokół boku AB otrzymamy;
A.stóżek o wysokości AB B.stóżek o wysokości AD C.walec o wysokości AB D. walec o wysokości AD

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T21:02:56+01:00
Zad.1
2 czekolady= 2*2,20=4,40zł
20dag cukierków= 0,2*12=2,4zł
4,40+2,40=6,80-->tyle trzeba zapłacić
10zł-6,80=3,20zł-->reszta

A)czekolada+baton
2,20+1,60=3,80zł--->braknie

B)30dag cukierków
0.3*12=3,60zł--->braknie

C)czekoladę +10 dekagramów cukierków
2,20+0,1*12=2,20+1,2=3,30-->braknie

D)2*batonik
1,60*2=3,20--->ta ODPOWIEDŹ

zad.2
wszystkie kredki=7+5+3=15
kredka niebieska= 5/15=1/3
prawdopodobieństwo wyniesie 1/3 czyli odp.B

zad.3

B)[AB]=2
[BD]=6

A) O=2*a+2*b
O=2*2+2*6=4+12=16
ODP:Obwód wynosi 16 czyli odp. D

B) stozek o wysokości AD