Oblicz objętosci narysowanych graniastosłupów prostych.

1)http://img13.imageshack.us/img13/8342/dsc00094pam.jpg
2)http://img13.imageshack.us/img13/3550/dsc00095bfz.jpg
3)http://img13.imageshack.us/img13/7587/dsc00096koe.jpg
I dzięki za wytłumaczenie...

2

Odpowiedzi

2009-05-07T20:41:26+02:00
Zad
1)
V=2*3*6+ 4√3/2*3
V=36+6√3
2)
V=1*4*3+1*2*4+1*1*4
V=12+8+4=24
3)
h²+3²=5²
h²=25-9
h²=16
h=4
V=(16*4/2)*8+5*5*8
V=256+200
V=456
2009-05-07T20:51:54+02:00
V=Pp*H=2*3*(6+√3)=6*(6+1,7)=6*7,7=46,2
V=Pp*H=3*4*3=12*3=36
V=Pp*H=11*8*10,2=897,6