Proszę o przetłumaczenie na język niemiecki:
Czy obserwowałeś wczoraj niebo?
Mój brat odkrył nową gwiazdę
Alex powiedział że przyłapał w weekend kieszonkowca
Czy ty serfujesz w internecie do późna?
Mój tata często uspokajał małe dzieci

Z góry dzięki :) Odpowiedzi z translatora i innych tłumaczy zgłaszam jako błędne

2

Odpowiedzi

2009-11-15T20:57:11+01:00
Ist Sichtung durch den Himmel gestern?
Mein Bruder entdeckte einen neuen Stern
Alex sagte, dass er über das Wochenende Taschendieb( TUTAJ NIE JESTEM PEWNA CO DO TEGO KIESZONKOWCA CZY MA BYĆ TAK JAK NAPIISAŁAM CZY PRZYPADKIEM - der Taschendieb } gefangen
Sind Sie im Internet surfen spät?
Mein Vater beruhigt oft kleine Kinder
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T22:32:56+01:00
1.Hast du gestern den Himmel beobachtet?
2.Mein Bruder hat einen neuen Stern endeckt.
3.Alex hat erzählt,dass er am Wochenende einen Taschendiep geffsat hat.
4Surfst du bis zum Nacht im Internet?
5.Mein Vater hat oft meine Kinder beruhigt.