Odpowiedzi

2009-05-07T20:39:54+02:00
Pojawienie się kultury renesansowej objawiało się to na różne sposoby.Oto kilka z nich.
Na polu literackim Petrarka i jego naśladowcy zaczęli imitować zapomniany styl "złotej" łaciny. Przez prawie całe średniowiecze posługiwano się łaciną, ale nie tą cezariańską czy cycerońską tylko łaciną "popsutą", pełną błędów stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych. Zaczęło się "polowanie" na zapomniane teksty, przepisane nierzadko kilka wieków wcześniej bez większej refleksji ze strony kopijących je mnichów. W wyniku tego odkryto powoli "skarby" literatury i wiedzy starożytnych.
Filozofia średniowieczna, ograniczająca się (do pewnego stopnia upraszczając) do arystotelizmu i jego interpretacji, została przeciwstawiona m.in. platonizmowi i neoplatonizmowi.
Na polu architektury przełomem było zastosowanie kopuły żebrowej (opartej na modelach starożytnych i bizantyjskich) przez Filippo Brunelleschiego przy budowie katedry florenckiej.
Rzeźba późnego średniowiecza we Włoszech pod względem jakości nie miała sobie równych i cały czas się rozwijała, więc osiągnięcie poziomu Michała Anioła było niejako naturalną koleją rzeczy. Oczywiście bez dokładnego studiowania zachowanych rzeźb starożytnych byłoby to o wiele trudniejsze.
Średniowieczne Włochy były podzielone na miasta-państwa, a właściwie na "państwa miejskie". Rywalizacja między miastami przejawiała się także na polu kulturowym. Ponadto fakt, że chodziło o społeczeństwa miejskie ułatwił z pewnością rozwój "kultury" lub dokładniej, "kultury wysokiej", co w przypadku realiów wiejskich nie byłoby aż tak proste.
3 4 3