Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T20:56:48+01:00
Rozwój techniczny - za początek rozwoju techniki można przyjąć pierwsze wynalazki, które powstały około 1 700 000 lat temu.
Najstarsze świadectwa działalności technicznej człowieka pochodzą z czasów prehistorycznych. Z tych najdawniejszych czasów mamy relatywnie dużo śladów owej działalności. Pierwszymi jej przejawami są najprostsze narzędzia kamienne pochodzące sprzed 2,5 mln lat. Około 600 tys. lat temu upowszechniły się pięściaki – uniwersalne narzędzia kamienne, oraz drewniane oszczepy służące do polowania. W tym czasie zaczęto też używać ognia co było rewolucyjną zmianą w dziejach, itp .
2009-11-15T20:57:37+01:00
Oczywiste wydaje się, że świat „przyspieszył” i obserwujemy dziś zmiany techniczne na niespotykaną wcześniej skalę. Zglobalizowany przemysł wyniósł produktywność na wyżyny, a trendy przyszłości opisują funkcje wykładnicze. Przykładem prognozowania nieustannego wzrostu może być słynne Prawo Moore’a, opisujące wzrost możliwości układów komputerowych. Huebner staje jednak na oryginalnej pozycji: próbuje wykazać, że postęp techniczny nie jest nieograniczony.

Huebner zajął się umieszczeniem w czasie 7200 najważniejszych odkryć technicznych wymienionych w wydanej niedawno w USA książce „The History of Science and Technology” („Historia nauki i technologii”). Pozwoliło to wyznaczyć swoisty „współczynnik wynalazczości”: naukowiec podzielił ilość odkryć przez populację Ziemi i zaprezentował w formie wykresu zmiany, jakie zachodziły w tej kwestii na przestrzeni dziejów. Wyniki są zaskakujące. Zamiast stałego wzrostu czy też wzrostu zbieżnego ze wzrostem populacji okazało się, że szczyt wynalazczości osiągnięto w roku 1873. Od tej pory liczba „wynalazków na głowę” spada - dziś znajduje się na poziomie porównywalnym do tego z roku 1600. Podobne wyniki przyniosła analiza liczby patentów zgłaszanych w USA od roku 1790. Po podzieleniu przez liczbę mieszkańców kraju widać, że najbardziej owocnym w techniczne innowacje rokiem był... 1915. Ekstrapolując zaobserwowane trendy spadkowe na przyszłość okazuje się, że za niespełna 20 lat wrócimy do poziomu Średniowiecza.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T20:58:26+01:00
Postęp techniczny, proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów.


to chyba tez moze byc co nie?? ;D