Odpowiedzi

2009-11-15T21:13:14+01:00
V₀=100km/h=27 i 7/9m/s
a=4 m/s²

Prędkość w ruchu jednostajnie opóźnionym możemy obliczyć ze wzoru:

V=V₀-at

Prędkość końcowa V jest równa zero, bo samochód zatrzymał się
V=0
0=V₀-at
V₀=at
27 i 7/9m/s=4 m/s²*t
t=6 i 17/18 s - po takim czasie samochód zatrzyma się

Drogę oblicza się takim wzorem:

S=V₀t-0,5at²

S=27 i 7/9m/s*6 i 17/18 s - 0,5*4 m/s²*(6 i 17/18 s)²
S≈96,45 m

Prędkość, opisywana wzorem:
V=V₀-at
jest jednocześnie funkcją V(t):

V(t)=V₀-at
V(t)=-at+V₀
V(t)=-4m/s²*t+27 i 7/9m/s
I taki wykres należy narysować.

Przyspieszenie jest stałe, więc wykres będzie poziomą linią.

Wykresy w załącznikach.