Odpowiedzi

2009-11-15T21:19:29+01:00
1. Archiutekura
cechy: świątynie otoczone kolumnadą (trzy style kolumn dorycki, joński i koryncki)

styl dorycki
kolumna bezpośrednio wsparta na stylobacie
trzon zwężający się ku górze
Trzon kolumny posiadał w połowie lub 2/3 wybrzuszenie
głowica w górnej części posiadała kwadratową płytę
na kolumnach spoczywało belkowanie
monumentalną prostota i logiką

styl joński
lekkość i smukłość proporcji
duża liczbą elementów zdobniczych
kolumny z profilowaną bazą
gęsto kanelowany trzon
głowica z kimationem i wolutami
belkowanie z trójdzielnefgo architrawu


styl koryncki
smuklejsze kolumny
dekoracja głowicy z trzonu kalatosu okolonego dwoma rzędami liści akantu

przykład: Partenon

2. Rzeźba: głownie postać ludzka, większość rzeźb powstała w związku z potrzebami religijnymi

materiał: brąz, rozmaite rodzaje kamienia (zwłaszcza marmur)

cechy:
zasada idealnego piękna (głowa ludzka mieści się 7,5 razy w dorosłej postaci człowieka)
kontrapost - układ postaci gdzie ciężar ciała spoczywa na jednej nodze, a druga wysunięta jest do przodu

dzieła:
tronujący Zeus Olimpijski (jeden z 7 cudów świata)
Atena Partenos
Ranna Amazonka
tronująca Hera