1 . Napisz wyjasnienia podanych pojęc .

Barok - ____________________________________________________
kontusz - ___________________________________________________
sztukateria - ________________________________________________
sarmatyzm - ________________________________________________

2 . Uzupełnij zdania .

W okresie baroku kościoły katolickie wznoszono na podobieństwo __________________________________

Pałace natomiast wzorowano na __________________

1

Odpowiedzi

2009-11-15T21:12:13+01:00
1 . Napisz wyjasnienia podanych pojęc .

Barok {"perła o nieregularnym kształcie", lub "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej,obejmował wszystkie przejawy działalności literackiej i artystycznej, a także filozofię i architekturę. U jego podstaw leżał sprzeciw wobec renesansowego klasycyzmu, głęboka religijność, mistycyzm i egzystencjalny niepokój

kontusz -szata wierzchnia, rodzaj płaszcza lub kamizelki, z charakterystycznymi tzw. wylotami, czyli rozciętymi od pachy do łokci rękawami, które albo luźno zwisały, albo, odrzucone do tyłu, odsłaniały żupan.

sztukateria - stiuki i inne elementy dekoracyjne ,wykonane z gipsu Stosowane w architekturze od starożytności, upowszechniły się w okresie baroku.

sarmatyzm - barokowa formacja kulturowa

7 3 7