Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T21:05:25+01:00
Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1 Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2 Nie będziesz brał imienia Boga twego nadaremno.
3 Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4 Czcij ojca swego i matkę swoją.
5 Nie zabijaj.
6 Nie cudzołóż.
7 Nie kradnij.
8 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9 Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10 Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.
1 5 1
2009-11-15T21:07:33+01:00
Dziesięć przekazań.
1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2.Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno.
3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
10. Ani żadej rzeczy która jego jest.
2009-11-15T21:07:46+01:00
1. nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.
2. nie będziesz brał imienia pana boga twego nadaremno
3. pamiętaj, aby dzień święty święcić.
4. czcij ojca swego i matkę swoją.
5. nie zabijaj
6. nie cudzołóż.
7.nie kradnij
8.nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
9.nie pożądaj zony bliźniego twego.
10.anie żadnej rzeczy, która jego jest.