1.
a) znajdź wzór funkcji, której wykres jest linią prostą przechodzącą przez punkty (-1,4) i (0,-3)
b) dana jest funkcja y=(m+3)x+1 , gdzie xeR (te ,,e'' to znak "należy", takie dziwne E), dla jakiej wartości m funkcja ta jest rosnąca? I proszę o dokładnie obliczenia

3

Odpowiedzi

2009-11-15T21:14:32+01:00
A) znajdź wzór funkcji, której wykres jest linią prostą przechodzącą przez punkty (-1,4) i (0,-3)
b) dana jest funkcja y=(m+3)x+1 , gdzie xeR (te ,,e'' to znak "należy", takie dziwne E), dla jakiej wartości m funkcja ta jest rosnąca? I proszę o dokładnie obliczenia
Rozwiązanie

a) Wzór funkcji:
y=ax+b , podstawiamy współrzędne punktów A=(-1,4) i B=(0,-3)
Układ równań :
{4=-a+b
{-3=a*0+b , stąd b=-3

{4=-a-3
a=-4-3
a=-7

Zatem
y=-7x-3

b) Funkcja rosnąca więc jej współczynnik kierunkowy a>0
gdzie a = m+3 , więc

m+3 >0
m>-3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T21:15:55+01:00
Z.1
Punkty
(-1;4) oraz (0;-3)
y =ax + b
4 = -a +b
-3 = 0 + b
-------------
b = -3
a = b - 4 = -3 - 4 = -7
Odp. y = -7x -3
z.2
y =(m+3)x + 1, funkcja jest rosnąca gdy m+3 > 0, czyli
dla m > - 3.
Odp. Dla m > - 3 ta funkcja jest rosnąca.
2009-11-15T22:32:51+01:00
Zad. 1 ;)
Punkty:
(-1;4) oraz (0;-3)
y =ax + b
4 = -a +b
-3 = 0 + b
____________
b = -3
a = b - 4 = -3 - 4 = -7
Odp. y = -7x -3
z.2
y =(m+3)x + 1, funkcja jest rosnąca gdy m+3 > 0, czyli
dla m > - 3.
Odp. Dla m > - 3 ta funkcja jest rosnąca.