Odpowiedzi

2009-11-15T21:12:23+01:00
Demokracja Ateńska:
- kobiety nie miały prawa głosu, głosowali wyłącznie mężczyżni
- niewolnicy i cudzoziemcy również nie mieli prawa głosu
- ostracyzm- raz na rok Ateńczycy mogli skazać na dziesięcioletnie wygnanie z kraju człowieka podejrzanego o chęć obalenia demokracji i wprowadzenia rządów tyrańskich (tyran0władca który rządzi samowładnie i okrutnie)
- demokracja bezpośrednia- o sprawach państwa mają prawo decydować wszyscy obywatele-bez pośredników
- obywatel musiał być mężczyzną, osobiście wolnym i urodzonym w Atenach, z rodziców ateńczyków- tylko wtedy mógł wziąść udział w wyborach
-nie było partii politycznych
- ateńscy urzędnicy byli losowani, w ten sposób ludzie pełnili fukcje, do których nie zawsze się nadawali
Demokracja dzisiejsza:
-wszyscy mają prawo głosu, którzy ukończyli 18 lat, bez względu na płeć
-wszyscy mają prawo obywatelskie
-w dzisiejszych czasach wyróżniamy demokrację pośrednią
- mamy partie polityczne
-urzędnicy są wybierani, a nie losowani.
;]
4 1 4