Odpowiedzi

2009-11-15T21:11:17+01:00
2+1½*(dwie piąte)=2+3/2*2/5=2+3/5=2⅗
1⅓÷(2½+4(jedna szósta))=4/3:(5/2+25/6)=4/3:(15/6+25/6)=4/3:40/6= 3/4:40/6=10/2=5
2009-11-15T21:15:36+01:00
1) = 2+³/₂*⅔=2+⁶/₆=2+1=3

2) = 1⅓/(2½+⅔)=1⅓/(2³/₆+⁴/₆)=1⅓/3⅙=⁴/₃*¹⁰/₆=⁴⁰/₁₈=2²/₉
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T21:18:38+01:00
2+1i jedna druga*dwie piąte=2+trzy drugie*dwie piąte=2+3+jedna piąta=5+jedna piąta=1

1 i jedna trzecia :(podzielić)(2 i jedna druga +4 i jedna szósta)= cztery trzecie : (piętnaście szóstych + dwadzieścia pięć szóstych)= cztery trzecie : czterdzieści szóstych = cztery trzecie*sześć 40 = jedna piąta