Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-15T21:14:19+01:00
Młody krajobraz polodowcowy ma bardzo urozmaiconą i charakterystyczną morfologie. Przykładem terenów, na którym można zaobserwować krajobraz młodoglacjalny jest Suwalszczyzna.

jednym z najbardziej znanych w Polsce jezior polodowcowych jest jezioro Hańcza (rys.2), które równocześnie jest najgłębszym jeziorem w naszym kraju. Powstało z roztopu wód polodowcowych w głębokiej rynnie, stworzonej przez lodowiec. Przepływa przez nie rzeka Czarna Hańcza. Znajduje się ono na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jest objęte w całości ochroną rezerwatową.
2 3 2