1. Napisz równania reakcji półspalania i spalania niecałkowitego etanolu.
2.Oblicz stężenie procentowe roztworu etanolu , w którym za 1 cząsteczkę etanolu przypada 2 cząsteczek wody.
3.Oblicz stężenie procentowe roztworu etanolu , który otrzymano przez rozpuszczenie 8g etanolu i 12g wody.
4.Ile gramów jodu należy rozpuścić w etanolu , aby powstało 80g 3-procentowego roztworu??

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T21:50:27+01:00
1.
Reakcja półspalania:
C₂H₅OH + 2O₂ -> 2CO + 3H₂O
Reakcja spalania niecałkowitego:
C₂H₅OH + O₂ -> 2C + 3H₂O
2.
Masa cząsteczkowa C₂H₅OH = 46u
Masa cząsteczkowa H₂O = 18 u
(Ms)Masa substancji = 46u
(Mw)Masa wody = 18u * 2 = 36u
(Mr)Masa roztworu = 82u
Cp = (Ms/Mr) * 100%
Cp = (46u/82u)*100%
Cp ≈ 56%
3.
Ms = 8g
Mw = 12g
Mr = Ms + Mw = 20g
Cp = (8g/20g) * 100%
Cp = 40%
4.
Cp = 3%
Ms = ?
Mr = 80g
Ms = (Cp * Mr)/100%
Ms = (3% * 80g)/100%
Ms = 2,4g
2009-11-15T21:55:27+01:00
1. półspalanie: C₂H₅OH + 2O₂ -> 2CO + 3H₂O
spalania niecałkowite: C₂H₅OH + O₂ -> 2C + 3H₂O
2.
M C₂H₅OH = 46u
M H₂O = 18 u
Ms = 46u
Mw = 18u * 2 = 36u
Mr = 82u
Cp = (Ms:Mr) * 100%
Cp = (46u:82u)*100%
Cp = 56%
3.Ms = 8g
Mr = 20g
Cp = (8g:20g) * 100%
Cp = 40%
4.
Cp = 3%
Mr = 80g
Ms = ?
Ms = (Cp * Mr):100%
Ms = (3% * 80g):100%
Ms = 2,4g