1Jakie ciecze przewodzą prąd elektryczny??
2.Na czym polega dysocjacja jonowa??
3.Jakie są nośniki prądu elektrycznego w cieczach??
4.Jak zbudowane jest chemicznie źródło energi elektrycznej ??
5.Jakie znasz inne chemiczne źródła energi elektrycznej ??
6.Jakie znasz gazy przewodzące prąd??

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T21:35:37+01:00
1. woda , kwas siarkowy.
2.Dysocjacja polega na rozpadzie związku na jony. Dysocjacji ulegają kwasy, wodorotlenki i solenp.
Ca3(PO4)2 -> 3Ca{2+} + 2PO4^{3-}
Powstające jony obdarzone sa ładunkami, dodatnim (kation) i ujemnym (anion). W całej reakcji suma ładunków musi się znosić, wynosić 0. Jak widać na powyższym przykładzie, mamy 6 ładunków dodatnich (3*2+) i 6 ładunków ujemnych (2*3-). Oczywiście musi być także spełnione prawo zachowania masy, czyli ilość atomów, danego pierwiastka, po lewej stronie musi być równa ilości atomów po prawej stronie.
3.aniony i kationy
4.: 1 - wodór 2 - przepływ elektronów 3 - ładowanie (odbiornik energii) 4 - tlen 5 - katoda 6 - elektrolit 7 - anoda 8 - woda 9 - jony hydroksylowe
5.# ogniwo paliwowe ze stopionym węglanem
# ogniwo paliwowe z kwasem fosforowym
# alkaliczne ogniwo paliwowe
6.opary argonu i rtęci. , i wodór.

Liczę na status dobrze rozwiązanego zadania :)
11 2 11
2009-11-15T21:40:21+01:00
1.Niektóre ciecze przewodzą prą elektryczny. Nazywa się je elektrolitami.Są nimi między innymi wodne roztwory kwasów (np. octu) lub soli (np. soli kuchennej)..
2.Dysocjacja jonowa jest rozpadem elektroobojętnych cząsteczek elektrolitu na jony (aniony i kationy). Dysocjacja jonowa jest procesem równowagowym, stała dysocjacji jonowej nie zależy od stężenia elektrolitu.
3.http://www.bryk.pl/teksty/liceum/fizyka/obwody_elektryczne/13614-pr%C4%85d_elektryczny.html
4.....
5 http://nauka.katalogi.pl/%5BF%5D_gazy,_ciecze,_c.sta%C5%82e-t24382.html
5 2 5