1. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 48g metanu (CH4 )?
2. Jaką masę mają 3 mole kwasu siarkowego VI (H2SO4 ) ?
3. Ile gramów siarczku magnezu (MgS) powstanie w reakcji 12g magnezu z siarką?
4. Ile dm3 wodoru w warunkach normalnych powstanie w reakcji 6,5g cynku z kwasem
siarkowym VI ?

1

Odpowiedzi

2009-11-16T10:26:06+01:00
Ad. 1

m CH4 = 48g
M CH4 = 16g/mol (odczytana z układu okresowego pierwiastków)

Aby obliczyć objętość, możemy skorzystać z jej zależności w warunkach normalnych do ilości moli, więc najpierw nalezy obliczyć ich ilość ze wzoru:

n = m/M
n = 48/16 = 3 mole

Teraz można skorzystać z zależności, że 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3

1 mol --- 22,4 dm3
3 mole --- x

x = 3*22,4 = 67,2 dm3

Ad. 2

Korzystając ze wzoru n=m/m, mając podaną ilość moli i odczytaną wartość M, obliczamy masę:

n = m/M
m = n*M
m = 3*98 = 294 g

Ad. 3

S + Mg ---> MgS

Jak wynika ze stechiometrii powyższej reakcji z 1 mola Mg powstaje 1 mol MgS, a n=m/M

M Mg = 24 g/mol
M MgS = 56g/mol

masa m: 12 g Mg --- x g MgS
masa M: 24 g/mol Mg --- 56 g/mol MgS

masa MgS, czyli x = (12*56)/24 = 28g

Ad. 4

Zn + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2

Jak wynika ze stechiometrii reakcji, wszystko jest wyrównane i zajmuje 1 mol. Skoro mamy podaną masę Zn i możemy odczytać jego wartość M z układu obliczymy liczbę moli użytych w reakcji, która jest proporcjonalna do każdego substratu i produktu, więc i do szukanego H2

n = m/M
n = 6,5/65 = 0,1 mol

Korzystając z zależności objętości gazów w warunkach normalnych, można obliczyć V zajmowaną przez H2

1 mol --- 22,4 dm3
0,1 mol --- x

x = 0,1*22,4 = 2,24 dm3