1. W której fazie rozwoju demograficznego znajdują się kraje: Ukraina, Polska, Sudan, Brazylia, Szwecja

2. wymień 4 przyczyny uchodzctwa

3. wymień społeczne i ekonomiczne skutki migracji dla państwa emigracyjnego

4. wymień typy algomeracji miejskich, podaj przykłady

1

Odpowiedzi

2009-11-16T00:13:45+01:00
Ukraina - faza II
Polska - faza IV
Sudan - faza V
Brazylia - faza III
Szwecja - faza IV

4 przyczyny uchodztwa;
- brak pracy
- konflikty(rodzinne,społeczne, religijne)
- chęc zwiedzenia świata
- zbyt niskie zarobki
- zła opieka państwa

Skutki migracji:
-mniej ludzi do pracy
-do budżetu nie napływa duża ilośc podatków
- mniej ludności w kraju
- problemy na rynku pracy
- ubytek ludzi wykształconych
- zwiększenie kosztów z przyjęciem obcych sił roboczych
- rozpad rodzin (eurosieroty)

Typy aglomeracji;
- aglomeracja monomerycznanp.aglomeracja paryska
- aglomeracja policentryczna inaczej konumbacja np.GOP/ Zagłębie Ruhry
- megalopolis
Podam jeszce najważniejsze aglomeracje:)
Tokio - Yokohama
Boston - Waszyngton
Chicago - Pitsburg
Osake - Kobekiato
San Diego - San Francissco (San-San)
9 1 9