1.Co stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu wielkiej wojny Polski zakonem rycerskim?
2.Jak wytłumaczysz tak niekorzystne dla Polski warunki pierwszego pokoju Toruńskiego?
3.Co skłoniło stany pruskie do połączenia się z Polską?
4.Dlaczego wojna toczyła się 13 lat?(wojna trzynastoletnia)
5.Oceń rezultaty terytorialne i polityczne wojny trzynastoletniej.

Pilne na jutro!!!!!!!!!!!!:*

1

Odpowiedzi

2009-11-15T21:40:58+01:00
1.Do wybuchu Bitwy pod Grunwaldem doprowadzilo powstanie na Zmudzi przeciwko zakonowi i poparcie tego powstania prze Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda
3.W marcu 1454 r Kazimierz Jagiellonczyk wydał akt inkorporacji - tzn. wcielenia - Prus do Korony , obiecując mieszkańcom nowo przyłączonych ziem szerokie przywileje polityczne i gospodarcze.
5.
-przyłaczenie do Polski pomorza Gdańskiego , ziemi chełminskiej i michałowskiej
-odzyskanie Malborka,Warmii i Elbląga
-utworzenie i nadanie nazwy Prus Królewskich
-Prusy Zakonne lennem Polski
4.wiem dlaczego wybuchła ale nie wiem dlaczego trwała tak długo(założenie związku Pruskiego przez mieszkańców Państwa Zakonnego , Wybuch powstania w Prusach i wypowiedzenie posłuszeństwa Wielkiemu Mistrzowi Krzyżackiemu , inkorporacja Prus do Polski

2.Trudno mi to określic ale Polska odzyskała ziemie Dobrzyńską
Litwa Zmudż na czas życia Księcia Witolda
Zakon płaci kontrybucje wojenna
1 5 1