Odpowiedzi

2009-11-15T22:37:33+01:00
MCaCO3 mHCl 50g
_______ ____ ______
6CaCO3 + 12HCl --> 6CaCl2 + 6H2CO3
--------- ------ --------
6 mol 12 mol 6 mol
0,45 mol


n=m/M
MCaCl2= 111g/mol
nCaCl2=50g/111g/mol = 0,45mol

6mol - 6mol
x - 0,45mol
x= 6mol * 0,45mol / 6mol
x= 0,45 mol

nCaCO3=0,45mol
MCaCO3= 100g/mol
n=m/M /*M
m=n*M
mCaCO3= 0,45mol*100 g/mol = 45g


12mol - 6mol
x - 0,45mol
x= 12mol * 0,45mol/6mol
x= 0,9 mol

nHCl = 0,9 mol
MHCl= 36,5 g/mol
mHCl= 0,9mol * 36,5 g/mol = 32,85 g

Cp=ms/mr *100% /*mr
Cp*mr=ms*100% /Cp
mr= ms*100% /Cp

Cp = 36%
mr= 32,85g*100% / 36% = 91,25g

Odp. Należy użyć 45 g węglanu wapnia i 91,25g roztworu kwasu solnego.