Odpowiedzi

2009-11-15T21:44:36+01:00
Przez te wszystkie czasy kiedy sam przemierzałem świat, duzo obserwowałem zachowania ludzi... Czasem sam fakt istenienia człowieka mnie już zadziwiał...boprzecież po co taka istota jak człowiek ,,jest,,? więc postanowiłem poznać ta przedziwną postać jaką jest człowiek. Zaprzyjaźniłem się z pewnym chłopcem który z wielką ciekawością zadawał mi wiele pytań. Z początku niechętnie odpowiadałem ale ta maleńka istota urzekła mnie swą szczerościa i po jakimś czasie przebywania z nią nie mogłem się powstrzymać nic nie mówiąc.
1 5 1
2009-11-15T22:30:30+01:00
Podstawowe czynniki warunkujące ilość czasu wolnego i sposób jego spędzania to:
- wiek i status młodzieży (ucząca się czy pracująca)
- rodzaj szkoły
- ilość czasu wolnego posiadanego przez ucznia i możliwość
jego właściwego twórczego spożytkowania
- prawidłowa organizacja zajęć ucznia w szkole i w domu, a
przede wszystkim właściwie skonstruowany tygodniowy
harmonogram zajęć obowiązkowych na rzecz szkoły, domu i
czynności w czasie wolnym
- istniejąca moda, która jest chętnie przejmowana i
naśladowana przez ludzi młodych
- warunki materialne rodziców (opiekunów), zwłaszcza posiadane dochody budżetowe warunki mieszkaniowe i stan zamożności

- posiadanie przez dom rodzinny środków masowego przekazu
- wykształcenie i kultura życia codziennego rodziców, a w
szczególności ich zawód, hobby oraz warunki kulturalne
rodziny
- stosowne formy i sposoby spędzania czasu wolnego przez
rodziców, starsze rodzeństwo i inne osoby dorosłe w dni
powszednie i świąteczne
- wytworzone u dzieci i dorosłych tradycje oraz nawyki w
zakresie kulturalnego aktywnego wypoczynku
- środowisko lokalne (małe, średnie czy duże miasto), ośrodki
rekreacyjne znajdujące się w tym środowisku, jak: boiska
szkolne i sportowe, baseny, lodowiska, ośrodki
wypoczynkowe itp.