Ktore zdanie jest falszywe a ktore prawdziwe?
1.atom stronu ma 2 elektrony walencyjne ktore w stanie podstawowym znajduja sie na piatej powloce.
2.stront nie reaguje z kwasem solnym
3.tlenek strontu ma charakter zasadowy

zadanie 2
dysponujesz trzema probowkami w ktorych znajduja sie wodne rozcienczone
roztwory wodorotlenku sodu, kwasu azotowego(V) oraz azotanu(V) sodu. Nie wiesz jednak, ktory roztwor znajduje sie w ktorej probowce.
a) Spośrod nastepujacych wskaznikow kwasowo-zasadowych wybierz jeden, za pomoca ktorego mozna okreslic zawartosc kazdej probowki:
-fenoloftalenina
-oranz metylowy
-papierek uniwersalny
b)Napisz przewidywane obserwacje wpisujac jaka barwe przybiera wybrany wskaznik w badanych roztworach
-wodorotklenek sodu
-kwas azotowy(V)
-azotan(V) sodu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T22:13:53+01:00
Zad 1

1. Prawda. Dla udowodnienia podaje konfigurację elektronową strontu.
K²L⁸M¹⁸N⁸O²

2. Fałsz. Stront reaguje z kwasem solnym. Dla przykładu:
Sr + 2 HCl -> SrCl₂ + H₂
Powstał chlorek strontu.

3. Prawda. tutaj również mogę udowodnić rówaniem reakcji. Tlenki zasadowe reagują z kwasami, a niektóre (tlenki metali z I lub II grupy) w kontakcie z wodą tworzą wodorotlenek.
SrO + H₂SO₄ -> SrSO₄ + H₂O
SrO + H₂O -> Sr(OH)₂

Zad 2
a) Tutaj trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Fenoloftaleina (w środowisku obojętnym jest bezbarwna) w zasadzie barwi się na malinowo, w kwasie nie zmienia zabarwienia. Oranż metylowy w obecności zasad nie zmienia koloru, zaś w obecności kwasów zmienia kolor na czerwony.
Papierek uniwersalny wykrywa i środowisko kwasowe, i zasadowe. W kwasie zmienia kolor na czerwony, a w zasadzie na zielononiebieski.
Tutaj poprawną odpowiedzią jest papierek uniwersalny.

b) wodorotlenek sodu - kolor zielononiebieski
kwas azotowy (V) - kolor czerwony
azotan (V) sodu - nie zmienia zabarwienia
1 5 1