1 uprość wyrażenia a nastepnie oblicz wartość liczbową:
(x-y)^2-(x+y)^2
------------------ = dla x= -1.6 y= -1/2
2x^2

2 znajdź sume trzech kolejnych liczb naturalnych z których najmniejsza jest równa 2 n
3 spośród trzech kolejnych liczb nieparzystych największą jest 2n + 3 oblicz sumę trzech liczb
4 sumę 3x^3 - y^2 + 5 przdstaw ako różnice dwóch wyrażeń o odjemnej 3x^3
5 wyznacz wszytskie pary licz naturalnych mających tę włąsnosc ze różnica kwadratów tych liczb jest równa 45

1

Odpowiedzi

2009-11-16T12:23:07+01:00
(x-y)²-(x+y)²;;; x²-2xy+y²-x²-2xy-y²;;;;-4xy;;;;;-2y
---------------=---------------------------=-----------=---------
2x² ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2x²;;;;;;;;;;;;;;;;2x²;;;;;;;;x

-2*(-½);;;;;;1
------------=------=-5/8
-1,6;;;;;;;;;-1,6
2)I liczba 2n
II liczba 2n+1
III liczba 2n+2
2n+2n+1+2n+2=6n+3
3) III liczba 2n+3 ( kolejne liczby nieparzyste są o 2 mniejsze)
II liczba 2n+1
I liczba 2n-1
2n+3+2n+1+2n-1=6n+3
4)3x³-y²+5=3x³-(y²-5)
5)I liczba a
II liczba b
a²-b²=45 a musi być większe od 7
a²=45+b²
a=√45+b
b=6,a=94 5 4