Proszę o pomoc w zadaniu na jutro ;))
Muszę zrobić notatkę z historii, ale nie umiem i nie chce mi się tego robić ;P Muszę się uczyć z innych przedmiotów. Proszę o pomoc ;)
1. Legendarne początki Rzymu.
2. Etruskowie.
3. Republika i jej instytucje.

Z góry dzięki :D

Będę wdzięczny ;)

PS: Z 1 punktem już sobie poradziłem. Proszę o pomoc w 2 i 3 punkcie ;0 Dzięki^^

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T21:54:02+01:00
Etnogeneza i pochodzenie Etrusków nie są jasne, choć wiadomo że nie byli oni Indoeuropejczykami.

Ich pochodzenie było przedmiotem dyskusji już w starożytności.
W latach 600-475 p.n.e. Etruskowie osiągnęli najwyższą potęgę. Władza ich rozszerzyła się na znaczną część Italii północnej i Kampanii. Niejednokrotnie rozciągali swą władzę na Rzym. Upadek Etrusków datuje się od bitwy pod Cumae, w której Hieron I wraz z mieszkańcami Cumae pobił ich flotę w 474 p.n.e. Z wolna Grecy i Kartagińczycy odepchnęli ich z wybrzeży morskich. Celtowie wyparli ich z górnej Italii. Samnici opanowali Kampanię. Etruskowie ulegli w końcu Rzymianom i po bitwie nad jeziorem Vadimnus w 283 p.n.e. dostali się całkowicie pod władzę Rzymian. Byli odtąd ich sojusznikami, na wpół niezależnymi. Nastąpiła romanizacja Etrusków – pierwszy i chyba jedyny przypadek asymilacji kultury jakoby wyższej przez jakoby niższą. W 89 p.n.e. uzyskali obywatelstwo rzymskie jako nagrodę za wierność Rzymowi w czasie wojny ze sprzymierzeńcami. Wiele rodów rzymskich pochodziło od Etrusków. Wśród ich potomków byli m.in., jak się zdaje, Pompejusz, a także Pliniusz i Mecenas. Niektóre rodziny etruskie przetrwały do najnowszych czasów. W 1765 r. pochowany był w katedrze Volterra, biskup M. Caecina, a w tymże mieście znajduje się starożytny grobowiec etruski z epitafium rodziny Ceicna (Caecina). Około 100 p.n.e. Etruskowie zupełnie rozpłynęli się w żywiole łacińskim.

republika
Za początek republiki przyjmuje się upadek króla Tarkwiniusza Pysznego, a za koniec przyjęcie przez Oktawiana.
Władza w republice rzymskiej była podzielona między lud, senat i urzędników:

* najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą sprawował lud i wykonywał ją poprzez skomplikowany system zgromadzeń ludowych – zebrań całego ludu. Te różnego rodzaju zgromadzenia to komicja trybusowe (comitia tributa), komicja centurialne (comitia centuriata), komicja kurialne (comitia curiata) i concilium plebis.
* najwyższą władzę polityczną i administracyjną sprawował złożony z patrycjuszy senat.
* władzę wykonawczą, w tym realizację uchwał senatu i ludu, sprawowali urzędnicy (magistratus) o ograniczonych kompetencjach i kadencji.

Urzędnicy dzielili się na zwyczajnych (ordinarii), regularnie wybieranych na kadencyjne urzędy:
* konsulowie - było ich dwóch, dowódcy armii. Najwyżsi urzędnicy rzymscy, zostawali namiestnikami najważniejszych prowincji. Posiadali inicjatywę ustawodawczą.
* pretorzy - prowadzili nadzór nad sądownictwem, sędziowie.
* cenzorzy- Powoływani na 1,5 roku co 5 lat. Prowadzili spis ludności (status majątkowy, liczba dzieci) oraz sporządzali listy senatorów. Dbali o budżet Rzymu oraz stali na straży moralności obywateli.
* edylowie plebejscy i kurulni - zajmowali się porządkiem publicznym (np. sprzątanie ulic), organizowali także igrzyska oraz rozdawali zboże. Sprawowali swój urząd przez rok.
* trybuni ludowi - ochraniali prawa plebejuszy. Wprowadzenie urzędu trybuna ludowego było wielkim ich sukcesem.
* kwestorzy - zajmowali się zbieraniem podatków. Sprawowali swój urząd przez rok.

oraz na nadzwyczajnych (extraordinarii), powoływanych w specjalnych okolicznościach:

* interrex
* dyktator
* dowódca jazdy (magister equitum)
* prefekt miasta (praefectus urbi)
1 5 1