Mam do wykorzystania takie słowa: dwutlenek węgla, azot , zwierzęta, substancje pokarmowe, tlen, grzyby, energia, fotosynteza.
Rośliny pobierają ze środowiska ................... oraz wodę. W procesie fotosyntezy wytwarzają a nich ............................... Ubocznym produktem fotosyntezy jest ...................................., wydzielany do atmosfery. Substancje pokarmowe oraz tlen są pobierane prze grzyby,.............. i ludzi. Niezbędne im do oddychania , podczas którego organizmy wytwarzają konieczną do życia ..................................................... oraz dwutlenek węgla. Uwolniony do środowiska gaz zostaje ponownie pobrany przez rośliny do procesu................................. W ten sposób tlen oraz ......................................... nieustannie krążą w przyrodzie pomiędzy organizmami a środowiskiem.

3

Odpowiedzi

2009-11-15T21:52:32+01:00
Mam do wykorzystania takie słowa: dwutlenek węgla, azot , zwierzęta, substancje pokarmowe, tlen, grzyby, energia, fotosynteza.
Rośliny pobierają ze środowiska dwutlenek węgla oraz wodę. W procesie fotosyntezy wytwarzają z nich substancje pokarmowe Ubocznym produktem fotosyntezy jest tlen, wydzielany do atmosfery. Substancje pokarmowe oraz tlen są pobierane prze grzyby, zwierzęta i ludzi. Niezbędne im do oddychania , podczas którego organizmy wytwarzają konieczną do życia energie oraz dwutlenek węgla. Uwolniony do środowiska gaz zostaje ponownie pobrany przez rośliny do procesu fotosyntezy. W ten sposób tlen oraz azot nieustannie krążą w przyrodzie pomiędzy organizmami a środowiskiem.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T21:58:47+01:00
Jako pierwsze powinno być wpisane : dwutlenek węgla
Jako drugie : tlen
Jako trzecie : azot
Jako czwarte : zwierzęta
Jako piąte : energię
Jako szóste : fotosyntezy
Jako siódme : substancje pokarmowe
2009-11-15T21:59:10+01:00
1.dwutlenek węgla
2.tlen
3.azot
4.zwierzęta
5.energie
6.fotosyntezy
7.substancje pokarmowe