Odpowiedzi

2009-11-15T22:05:22+01:00
Szczególnie uroczyście obchodzono święta Dionizosa, ponieważ wielu Greków wytwarzało wino i handlowało nim. Grecy śpiewali pieśni i tańczyli ku czci boga. Z czasem formy kultu przerodziły się w widowiska teatralne, w których występowali aktorzy, wyłącznie mężczyźni, grający także role kobiece. Na twarze zakładali maski, aby oddać emocje i charakter odgrywanej postaci. Występowali w jaskrawych szatach i perukach. Byli lepiej widoczni dla publiczności dzięki specjalnym butom, zwanym koturnami (byli wyżsi). Na scenie mogło ich występować najwyżej trzech jednocześnie, a chór komentował to,co na niej się działo.
Pierwsze greckie teatry powstawały pod gołym niebem, budowano je wykorzystując naturalne warunki-na stokach gór. Widownia była podzielona na sektory, a pomiędzy publicznością krążyli sprzedawcy żywności i napojów. Każdy widz mógł doskonale słyszeć słowa wypowiadane przez aktorów, gdyż Grecy mistrzowsko rozwiązali problem akustyki.
Twórcy greccy pisali dwa gatunki sztuk-tragedie i komedie. Pierwsze były poważne treści, uwikłani zaś w trudne wybory bohaterowie walczyli z losem i bogami. Komedie miały bawić widzów, stąd pełno było w nich żartów, wyśmiewano także osoby publiczne. Przedstawienia teatralne miały doprowadzić widza do refleksji nad życiem. Do najbardziej znanych dziś greckich dramatopisarzy należą- Ajschylos, Sofokles i Eurypides. Nie jesteśmy w stanie określić, ilu było w Grecji twórców piszących dla teatru, nie znamy też ich dzieł-wiele z nich zaginęło na przestrzeni dziejów.:)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T22:07:57+01:00
Teatr grecki narodził się z przedstawień religijnych na cześć boga Dionizosa, organizowanych w czasie świąt zwanych Dionizjami. Widowiska te musiały być łatwo dostępne dla ludności, pierwsze sztuki wystawiano więc na wytyczonym u stóp wzgórza placu zwanym orchestra, a na jego środku ustawiano ołtarz. W V w. p.n.e. ukształtowały się dwa podstawowe gatunki literackie dramatu: tragedia i komedia. W dramatach występował chór złożony z dwunastu lub piętnastu młodych ludzi i aktorzy, początkowo jeden, później dwóch, a następnie trzech. Grali oni często więcej niż jedną rolę stąd w sztukach występowały więcej niż trzy postacie. Aktorzy byli profesjonalistami, chórzystów natomiast wybierano spośród ateńskiej młodzieży. (w chórze i na scenie występować mogli tylko mężczyźni ; kłócono się nawet o to, czy kobiety mogły zasiadać wśród publiczności.)

Różnice:
- dawniej aktorami byli tylko mężczyźni;
- sztuki wystawiane były pod gołym niebem;