Odpowiedzi

2009-11-15T22:15:35+01:00
Nie można gdyż zostało utracone ooogromne ziemie.Do tego terytorium było mało zwarte i cieżko było je obronić.
1 1 1
2009-11-16T00:42:38+01:00
Wg mnie jednoznacznie nie da sie określić czy przebieg tych granić był korzystny, gdyż Polska miała dogodny przebieg lini granicznej na Południu i Zachodzie. Uzyskaliśmy też znaczną część obszarów spornych z Litwą. Na Wschodzie odzyskano część tylo terenów, ale i tak należy to uznać
za sukces. Niekorzystny zdecydowanie przebieg miała granica północna, gdzie uzyskaliśmy niewielki odcinek linii brzegowej i byliśmy okrążeni przez państwo niemieckie. Dlatego większe były też wpływy niemieckie w Wolnym Mieście Gdańsku niż polskie, co zmusiło rząd polski do budowy portu morskiego w Gdyni.
nie mam czasu teraz żeby zagłębiać sie w większe szczegóły bo sporo tego jest
4 4 4