To Jest Naprawdę Pilne
Jakie podobieństwa dostrzegasz miedzy starożytną Ateńską demokracją a współczesną demokracją??

Ma to byc dłuższa wypowiedz.. właściwie wypracowanie..

Mam nadzieje że ktoś to mi zrobi... Liczę na was :)

2

Odpowiedzi

2009-11-16T08:59:56+01:00
- każdy decyduje sam na kogo głosuje
- większość głosów decydowała
- odbywało się to w obecności komisji
- tak jak teraz każdy musiał oddać głos OSOBIŚCIE

Mam nadzieję że nie za późno ;-*
miło że pomogłam ;-*
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T10:04:03+01:00
Demokracja ateńska a demokracja współczesna.


Pomimo upływu lat z podziwem odnosimy się do osiągnięć myśli politycznej starożytnych Greków.
Zasady demokracji, opracowane przed ponad dwoma tysiącami lat nie są anachroniczne, a wciąż stanowią inspirację, niektóre instytucje ateńskiej demokracji bezpośredniej funkjonują również dzisiaj. Poszukując ustroju politycznego idealnego ludzkość zatacza koło wracając do demokracji. Demokracja wciąż krytykowana jest jedymym systemem pro obywatelskim.
Ale nie można powiedzieć, że demokracja ateńska i współczesna to identyczne systemy. Dzieli nas przepaść, nie tylko czasowa. Ludzie nabrali doświadczenia, jest nas więcej.
A pewne prawa zostały wywalczone przez upośledzone społecznie i politycznie grupy ludzi.

Demokracja ateńska to przede wszystkim demokracja bezpośrednia - każdy obywatel bezpośrednio uczestniczył w wyborach, oddając osobiście głos za lub przeciw. Ale pod pojęciem obywatel – polis ateńskiego należy rozumieć mężczyznę, o określonym statusie społecznym. Istniały instytucje demokracji – takie jak Zgromadzenie Ludowe. Organ ten liczył 6000 członków - wyłącznie mężczyzn a sposobem wyrażania zdania był ostracyzm. Członkowi Zgromadzenia przysługiwało prawo do wyrażenia zdania wypisywanego na glinianej skorupce. W ten sposób podejmowano decyzje.
Zgromadzenie powoływało i kontrolowało urzędników oraz sędziów. Decyzją Zgromadzenia podejmowano również ważne decyzje o inwestycjach publicznych. To sami obywatele decydowali, co jest dla nich ważne i na co chca przeznaczyć pieniądze. Sprawa wojny i pokoju również spoczywała w ich rękach. Organem wykonawczym woli Zgromadzenia była Rada Pięciuset. Ustanowienie sądownictwa ludowego, jest moim zdaniem,ogromnym osiągnięciem demokracji ateńskiej, nie wola władcy ale wola społeczności w której oskarżony funkcjonuje stanowi przejaw wolności i rzeczywisty wpływ na to, jak się karze łamiących wspólnie ustanowione zasady.
Wielkie zasługi dla demokracji ateńskiej poniósł Klejstenes. Dzieląc kraj na okręgi wyborcze zapewnił udział w rządzeniu krajem nie tylko możnym ale również innym obywatelom niezależnie od ich statusu majątkowego. Ale demokracja ateńska wykluczała poza krąg obywateli kobiety . Nie mieli również żadnych praw liczni niewolnicy.
W Atenach nie stosowano zasady przedstawicielstwa.
Członkowie Zgromadzenia bezpośrednio, w miejscu publicznym, na Agorze, przemawiali – publicznie głosząc swoje poglądy i publicznie podejmowali decyzje w istotnych dla polis sprawach. Losowanie – wprowadzone jako wyraz woli Zgromadzenia było jednak przypadkowe i nie oznaczalo świadomego wyboru.
Jednak, co ważne demokracja oznaczała dla obywateli ateńskich wolność. Wolność rozumianą , jako swobodę głoszenia poglądów i tolerancję. To zasady, które wywołują w obywatelach najlepsze odruchy. Pewność, że obywatel ma wpływ na stanowione prawo i na przestrzeganie tego prawa rozwija postawę obywatelską – czyli taką , kiedy obywatel czuje się współodpowiedzialny za to, co i jak się w jego państwie dzieje.

Dzisiejsza demokracja to demokracja pośrednia. Wyborcy, czyli wszyscy obywatele niezależnie od płci, wyznania, rasy wybierają swoich przedstawicieli do sprawowania władzy w wolnych, bezpośrednich ,równych i powszechnych wyborach.
Każdemu obywatelowi powyżej 18 roku życia przysługuje pełnia praw obywatelskich, a pozbawiony ich może zostać jedynie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
Wybrani przedstawiciele narodu zorganizowani w partie polityczne realizują wolę wyborców stanowiąć prawo, jako posłowie w Sejmie i senatorowie w Senacie.
Większość polityczna wyłoniona w wyborach ma prawo do stworzenia rządu – organu wykonawczego. Z kolei mniejszośc parlamentarna ma prawo do opozycji. Taka sytuacja, kiedy reprezentują wyborców przedstawieciele o różnych poglądach polityznych, społecznych jest przejawem pluralizmu.
Ale współcześnie istnieją też instytucje stosowane w demokracji bezpośredniej. Moim zdaniem takim przejawem jest prawo mieszkańców gminy do referendum, w którym każdy komu przysługują prawa wyborcze wypowiada się co do istotnych spraw jednostki, w której mieszka.
Każdy obywatel ma prawo wnosić skargi i wnioski do organów państwowych bezpośrednio nie przez przedstawicieli. I prawo zapewnia mu uzyskanie odpowiedzi. A Konstytucja przewiduje tzw. inicjatywę obywatelską- obywatele mogą wnieść do sejmu projekt ustawy- tzw. projekt obywatelski.
Zgodnie z Konstytucją, mamy podział władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja jest ustawą zasadniczą w naszym ustroju i wszystkie instytucje i organy państwowe zobowiązane są jej bezwzględnie przestrzegać. Każde prawo obowiązujące musi być zgodne z tą ustawą zasadniczą. Porównując z demokratycznymi Atenami mogę wykazać, że dzisiaj w demokratycznych państwach nie tylko nie pozbawia się praw mniejszości ale podlegają one szczególnej opiece państwa.
Np. prawo mniejszości narodowych do nauczania języka, pielęgnowania tradycji, wyznania.
Każdy z nas ma równe prawa i obowiązki.
Mamy chociażby równy dostęp do nauki , różnorakich dóbr kultury, czy pracy.
A najcenniejszą wartością demokracji jest wolność. Zagwarantowana prawem wolność słowa, wyznania, poglądów. Każdy z nas kieruje się w swoich wyborach własnym sumieniem, nikt nam niczego nie narzuca.
Jak mam nadzieję wykazałem demokracja współczesna jest ustrojem, w którym przestzrega się praw obywatela, cieszymy się swbodą. Mamy mżliwość kształtowania naszego życia poprzez możliwośc wpływu na stanowienie praw. Ale nietylko to, każdy z nas ma możliwość zajmowania się tym, czym lubi. Uczyć się dowolnego zawodu, działać w różnorakich kierunkach.
demokracja ateńska jest moim zdaniem osiągnięciem niebywałym. Dała początek swobodom obywatelskim. Do jej osiągnięć odwoływano się w czasach póóźniejszych. Czołowi przedstawiciele walki o udział społeczeństwa w rządzeniu państwem a także ci, których prawa były łamane albo ich w ogóle nie posiadali mogli mieli w demokracji ateńskiej przykład, że można skutecznie walczyć o własne prawa.

2 3 2