Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T00:24:29+01:00
1.Kto wydał mu się najrozsądniejszy z napotkanych ludzi na ziemi.--pilot
2.Z kim zamieszkiwał Mały Książe planete--różą
3.Gdzie dotarł po rozmowie z bankierem,geografem.---ziemię
4.Jaka była dla niego róża--jedyna
5.Kogo poznał na pustyni Sahara--żmiję
6.Kogo spotkał jako pierwszego na ziemi szukając ludzi.--lisa
7.Czego istote wytłumaczył mu lis...przyjaźni
8.Do czego skłania nas książka---przemyśleń

p ilot
r óża
z iemię
jed y na
żmi j ę
lis a
przyja ź ni
przemyśle ń


3 4 3